top of page

ULUSLARARASI PROF. DR. A. HALÛK DURSUN TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (18-22 AĞUSTOS 2021 ANKARA)

WhatsApp Image 2022-06-24 at 14.43.37.jpeg

Prof. Dr. A. Halûk Dursun, Türk tarih profesörü, kültür adamı ve bürokrattır. 19 Ağustos 2019 tarihinde aramızdan ayrılan saygıdeğer hocamız, Türk tarihi, kültürü ve medeniyeti hususunda önemli çalışmalar yapmış ve birçok gencin hayatına dokunarak onların kültür dünyalarında farklı pencereler açmıştır. Prof. Dr. A. Halûk Dursun, kadim Türk kültürünün hak ettiği yeri alması ve nesilden nesile aktarılması konusunda çeşitli akademik çalışmalarda bulunmuştur. Prof. Dr. A. Halûk Dursun, Türk kültür tarihini iyi bilen, analiz eden ve geliştirilip muhafaza edilmesi hususunda önemli münferit çabaları olan bir mütefekkir, Türk dili ve kültürünü sahiplenen ve ona ait unsurları her fırsatta özellikle gençlerle paylaşan ve bu yolla kültür köprüleri kuran bir ilim adamıydı.

 

Prof. Dr. A. Halûk Dursun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı ve Ayasofya Müzesi Müdürlüğü yapmış önemli bir bürokrattır. Türk düşüncesi ve kültür hayatına dair önemli çalışmalar yapan Halûk Dursun, hem eserleriyle hem de yetiştirdiği öğrencileriyle gelecek nesillere ilham kaynağı olmuştur. Bu bağlamda biz de Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları (UKDA) olarak Prof. Dr. A. Halûk Dursun Hocamızın kültür öğretilerini bilimsel ortamda gelecek nesillere aktarmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde 18-22 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’da “Uluslararası Prof. Dr. A. Halûk Dursun Türk Kültürü Sempozyumu”- nu gerçekleştirdik.

 

Prof. Dr. A. Halûk Dursun Hocamızın şahsında Türk kültürü, dili ve medeniyetine ait hususların yurt içinden ve yurt dışından katılan bilim insanları vasıtasıyla çeşitli yönleriyle ele alındığı bir bilgi şöleni gerçekleştirilmiştir. Bu kitapta 8 ülkeden 48 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen “Uluslararası Prof. Dr. A. Halûk Dursun Türk Kültürü Sempozyumu” bildirileri yer almaktadır. Bu bildiriler uluslararası bildiri kurallarına uygun olarak hazırlanmış olup alanında uzman akademisyenler tarafından kör hakemlik sistemiyle değerlendirilmiştir. Bu kitapta yer alan bildirilerin Türk diline, kültürüne ve edebiyatına katkı sağlaması ve gelecek nesillerin istifadesine sunulması en temel amacımızdır.

 

Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları

Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara 2021

bottom of page