top of page

VİZYONUMUZ

Çağımızın gerektirdiği toplumların bir arada yaşama, kültürler arası hoşgörüyü sağlama ve her alanda iş birliği yapma gerçeğinden hareketle kültür ve dil alanında uluslararası çalışmalar yapmak en temel hedefimizdir. Bunun yanı sıra kültür ve dil alanında ulusal ve uluslararası projeler yapmak, resmî ve özel kurum ve kuruluşlara başta telaffuz, beden dili, diksiyon, etkili iletişim gibi alanlarda eğitimler vermektir.

bottom of page