VİZYONUMUZ

Çağımızın gerektirdiği toplumların bir arada yaşama, kültürler arası hoşgörüyü sağlama ve her alanda iş birliği yapma gerçeğinden hareketle kültür ve dil alanında uluslararası çalışmalar yapmak en temel hedefimizdir. Bunun yanı sıra kültür ve dil alanında ulusal ve uluslararası projeler yapmak, resmî ve özel kurum ve kuruluşlara başta telaffuz, beden dili, diksiyon, etkili iletişim gibi alanlarda eğitimler vermektir.

© 2023 by UKDA

İletişim

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:108/13 Maltepe

Çankaya-Ankara

Tel: 0312 807 22 08

Mail:info@ukda.org.tr

Aidat ve Bağış 

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği

Kuveyt Türk Bankası

IBAN:TR82 0020 5000 0946 5341 5000 01