top of page

TUNCA’DAN TUNA’YA BALKAN MEDENİYETİMİZ (SEYYAHLARA...)

WhatsApp Image 2022-06-20 at 13.31.41 (1).jpeg

“Bir Türk’ün gönlünde nehir varsa Tuna’dır, dağ varsa Balkandır.” diyen Yahya Kemal, bu sözü söylediği 20. yüzyılın ortalarında şüphesiz ki son bin yıllık millî temayülümüzü dile getirmekteydi. Milletimiz Anadolu’yu edindiği gibi Balkanları da “ebedî yurt” düşüncesiyle fethetmiş ve yine aynı düşünceyle on binlerce eser ile yaşanılabilir bir vatan kılmıştı.

 

Gerek beynelminel sömürge düzeninin gözlerini Balkanlara dikmesi gerekse de bizim millî gafletimiz ve hatalarımız, bu değerli vatanı, Balkanları kaybetmemize yol açtı. Ancak bu topraklarda 14. yüzyılın ortalarından itibaren “medeniyet”in gereği olan insanı yaşatmak için kurduğumuz şehirler, bu şehirlerdeki binlerce hamam, cami, zaviye, köprü, medrese, mektep gibi eserler, birçoğu kıyamete kadar garanti verilerek yapılabilecek kadar ihlasla inşa edildiği için, onca kıyım ve yıkıma direnmiştir.

 

Bugün her Balkan şehrinde bütün olumsuzluklara rağmen hâlâ mevcut olan bu değerli eserler, vefalı olma iddiasındaki bu milletin mensuplarını beklemektedir. İşte bu kitap, Balkanlardaki bu kadim eserlerimizi, medeniyet bakiyelerimizi ziyaret etmek isteyenlere “öz” bilgilerle rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

 

Çalışmanın kitap hâlinde hazırlanmasında en büyük katkı şüphesiz yazarına aittir. Değerli meslektaşım Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş’a teşekkür ediyorum. Programın hazırlanıp gerçekleştirilmesi ve kitaplaşmasına vesile olan Kuveyt Türk Katılım Bankası ve çalışmada yer alan bütün dostlara müteşekkirim.

 

Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları

Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara 2021

bottom of page