top of page
Program Taslak v8-4_edited.jpg

 Gaziantep Direnişi Üzerine Etkinlikler ve UKDA (20-22.12.2023)

Başkanın Mesajı

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları, uzunca bir zaman diliminde oluşturulmuş bir düşüncenin ürünüdür. Yaklaşık 12 üniversitede sosyal bilimlerin muhtelif dallarında görev yapan 40 akademisyenin bir araya gelerek kültür hayatımıza kazandırdığı bir sivil toplum örgütüdür. Kuruluş amacı; Türk dili, tarihi, kültürü ve sanatı hakkında ülkemizin ihtiyaç duyduğu projelere katkı sağlamak, millî, manevi ve tarihî değerleri araştırmak, yaşatmak tanıtmak bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine katkıda bulunmaktır.  Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, sivil toplum örgütlerine kurumsal yapılara projeler üretir, kurumların hizmet içi eğitimlerine katkıda bulunur.

 

Bilimin temeli hakikate dayanır. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk toplulukları ve devletleri hakikatin ta kendisidir. Çalışmalarımızın genelinde Türk dünyasını bir bütün olarak ele almayı hedeflemekteyiz. İlmi araştırmalara dayanan millî kalkınma hamleleri içerisinde görev almak temel amaçlarımızdandır. Yapacağımız bütün çalışmalarda Türk dünyasının tarihi,  bugünkü durumu ve  geleceği  araştırma konusu olarak ele alınacaktır.


Kurucuları arasında eğitim, edebiyat, tıp, hukuk ve iletişim fakültelerinin muhtelif dallarında ihtisas yapmış akademisyenler ile muhtelif kademelerde görev yapmış bürokratlar yer almaktadır. Yegane gayemiz; Ülkemize ihtisas yapmak için gelen gençlere karşılıksız yardımcı olmak ve bu milletin evlatlarını nitelikli insanlar olarak topluma kazandırmaktır.

 

Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları

Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni Resim Odada (3).png

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

bottom of page