top of page

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE DİLİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (27-29 EYLÜL 2018 ÜSKÜP)

2d93db_4c198cae09014f5a8b80ce67329e88b2~mv2_d_3496_4961_s_4_2.webp

Özelde Üsküp genelde Balkanlar Türk kültür ve edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Türk kimliğinin ve kültürünün oluşumunda Balkanlarda geçen siyasi ve fikir hareketlerinin rolü büyüktür. Anadolu’daki Türk kültürünün ve kimliğinin oturmasında Balkanlardaki kıvılcımların hatırı sayılır bir etkisi olmuştur. Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği (UKDA), bu sempozyumla Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki tarihi ve kültürel ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı bilimsel çalışmaların geliştirilmek istemiştir. Bu nedenle dil, edebiyat ve kültürel alanları içine alan sempozyumla yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirilerek yeni bilimsel bulguların bilim dünyasına sunulması amaçlanmıştır. 

 

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği (UKDA) olarak Vizyon Üniversitesinin ev sahipliğinde 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Üsküp’te düzenlenen I.Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu’na 6 farklı ülkeden 105 akademisyen/öğretmen/öğrenci katılmış olup sempozyumda toplam 102 bildiri sunulmuştur. Elektronik kitapta Uluslararası Türk Kültürü Dili ve Sempozyumu’nun bildiri tam metinleri yer almaktadır.

Editör: Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK

bottom of page