top of page

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100.YILI'NDA BALKANLARDA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÇALIŞTAYI RAPORU

tasarım için.png

Çalıştayda Balkanlardan ve Türkiye’den bir araya gelen bilim insanları ve araştırmacılar, Balkanlardaki Türkoloji ve Türk kültürü çalışmaları çerçevesinde belirlenen konular üzerinde müzakerede bulunmuş ve çözüm yolları üzerine çalışmışlardır. Bu bağlamda dört ayrı çalışma masası oluşturulmuş ve her bir masa için en az bir raportör görev almıştır. Saraybosna Üniversitesinin Felsefe Fakültesine ait derslikte gerçekleştirilen çalıştay, çalışma gruplarının kendi konu başlıklarına göre ayrılmasıyla başlamış ve yaklaşık iki saat sürmüştür. Çalıştay katılımcıları arasında Balkanlarda Türkoloji ve Türk kültürü temelinde çok yönlü istişarelerde bulunulmuş ve bu hususlarda geçmiş ve güncel durumlardan hareketle geleceğe yönelik geliştirici bilimsel tavsiyelerde bulunulmuştur. Çalıştaydaki tartışmalar ve çözüm yollarına ait raporlamalar ve diğer kayıtlar dil açısından gözden geçirilerek e-kitap olarak çalıştay sonuç raporu mahiyetinde yayımlanmıştır.

Aralık, 2023

bottom of page