top of page

Yönetim Kurulu Başkanımız Afganistan'da Kadın Adlı Uluslararası Toplantıda Konuşmacıydı (28.01.2023)

Ankara'da UKDA'nın da katkı sunduğu 10 farklı ülkeden konuşmacının katıldığı uluslararası toplantıda ülkemiz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Fahri Temizyürek bir konuşma yaptı.

Son Paylaşımlar
bottom of page