top of page

Sayın Üyemiz;

Sayın Üyemiz;


Dernek tüzüğümüz uyarınca derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı Covid-19 salgını dolayısı ile 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ç) bendinde 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması sebebiyle süresinde yapılamamıştır. Sivil toplum kuruluşlarının genel kurul toplantılarının yapılması yasağının sona ermesi sebebiyle 2017-2018-2019-2020 yılları hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantımızın aşağıdaki gündemle, 23 Mart 2021 Salı günü saat 16.00’da derneğimiz genel merkezinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:108/13 Maltepe Çankaya Ankara adresinde yapılmasına; ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 30 Mart 2021 Salı günü aynı gündem, yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.


GÜNDEM -

1- Açılış, İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu

2- Toplantıyı idare edecek divanın seçimi, divana toplantı tutanaklarını imzalaması hususunda yetki verilmesi

3- 2017-2018- 2019-2020 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve rapor hakkında görüşme yapılması

4- 2017-2018- 2019-2020 yılları hesapları raporunun okunması ve hakkında görüşme yapılması

5- 2017-2018- 2019-2020 yılları hesapları hakkında denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi

6- 2017-2018- 2019-2020 yılları faaliyetleri ve hesap raporları açısından Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesi hakkında karar alınması

7- 2021-2022-2023 yılı bütçesinin okunması ve hakkında görüşme yapılması

8- Dernek yönetim kuruluna taşınmaz satın alınması, kiralama yapılması, taşınmaz satışı hususunda yetki verilmesi

9- Yeni Yönetim Kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçiminin yapılması

10- Dilek ve tavsiyeler ile

11- Kapanış


Comentários


Son Paylaşımlar
bottom of page