top of page

UKDA GÖNÜL SOHBETLERİ 3

Konuşmacı: Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL
Konu: 
Avrupa Birliği ve Kıbrıs
Tarih: 24 Kasım 2017
Saat: 19.30
Yer: Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Seminer Salonu
GMK Bulvarı 108/13 Maltepe-ANKARA

bottom of page