top of page

Sayın Genel Kurul Üyelerimiz

 

Derneğimizin 01.08.2017 tarih ve 03 sayılı kararıyla 23 Eylül 2017 Cumartesi günü

saat 14.00’te Eti Mah. GMK Bulvarı No: 108/13 Maltepe Ankara adresinde aşağıdaki

gündemle Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı

yeter sayısı aranmaksızın aynı yer ve gündem ile 30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 14.00’te

toplanılacaktır.

              Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                               03.09.2017

 

                                                                                                                               Dr. Erol BARIN

                                                                                                                               Genel Sekreter

 

              GÜNDEM

1) Açış konuşması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

2) Divan heyetinin seçimi ve divana toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin

verilmesi

3) Derneğimize taşınmaz alımı ve tescili ile derneğimize bağışlanacak taşınmazların

derneğimiz adına tescili ve derneğimiz adına kayıtlı veya kayıt olunacak taşınmazların

üçüncü şahıslara satışı konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

4) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

5) Temenniler

6) Kapanış

bottom of page