top of page

"Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" Dr. Şuay Nilhan AÇIKALIN (19.11.2021)

UKDA çevrim içi akademik konferanslarında bu hafta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi sayın Dr. Şuay Nilhan AÇIKALIN, “21. Yüzyılda Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası” başlıklı sunum gerçekleştirdi.Sözüne girişimci dış politikadan başlayan Açıkalın, bu konuda yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları dile getirerek Türkiye'nin son 20 yılda küresel ve bölgesel sorunların çözümünde önemli ve vazgeçilmez aktör haline geldiğini vurguladı.

Hocamız "Türkiye'nin insan merkezli politika yürütmesi eski Anadolu medeniyetinin dış politikadaki tezahürüdür" dedikten sonra, ülkemizin insani dış politikasının çeşitli boyutları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Konuşmasını sona erdirirken üzerinde durduğu Türk Devletleri Teşkilatının kurulması ile ilgili fikirlerini paylaşan Şuay Nilhan Açıkalın, "Bu yüzyılın Türk yüzyılı olacağına inanıyorum." diye sözlerini tamamladı.

Comments


Son Paylaşımlar
bottom of page