top of page

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Sayın Üyelerimiz;

Dernek tüzüğümüz uyarınca ve 26.01.2024 tarih ve 2 numaralı Yönetim Kurulunda alınan karara göre 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 14:00-16:00 arasında Olağan Genel Kurul Toplantısı derneğimiz merkezi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 108/13 Maltepe-Çankaya-Ankara adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25 Mayıs 2024 tarihinde aynı gündem, yer ve saatte çoğunluk aranmadan aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Önemle duyurulur.


                                                            GÜNDEM

1.     Açılış, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu

2.     Toplantıyı idare edecek divanın seçimi, divana toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi

3.     2021-2022-2023 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve rapor hakkında görüşme yapılması

4.     2021-2022-2023 yılları hesapları hakkında raporun okunması ve görüşme yapılması

5.     2021-2022-2023 yılları hesapları hakkında denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi

6.     2021-2022-2023 yılları faaliyetleri ve hesap raporları açısından Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesi hakkında karar alınması

7.     2024-2025-2026 yılları bütçesinin okunması ve görüşülmesi

8.     Dernek Yönetim Kuruluna taşınmaz satın alınması, kiralama yapılması, taşınmaz satışı hususunda yetki verilmesi

9.     Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçiminin yapılması

10.  Dilek ve temenniler

11.  KapanışComments


Son Paylaşımlar
bottom of page