top of page

"Bir Kitabın Tesiri" Dr. Bilal Yamak (18.03.2022)

Dün akşam asırlardır halk üzerinde etkisini sürdüregelen Muhammediyye adlı kitabın kültür hayatımızdaki önemini uzmanından dinlemiş olduk. Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. M. Bilal Yamak, bize Yazıcızade Kardeşlerin ortaklaşa yazdığı eseri anlattı.Aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anarak konuşmasına başlayan Hocamız, ilk önce Yazıcızade Muhammed ve Ahmet Bîcan kardeşlerin hayatlarından söz etti. Çünkü hocamıza göre, bu iki şahsın hayatını anlamadan Muhammediyye'nin sadece halk değil, devleti de ektisi altına almasının sebebini anlayamayız.


Örneğin, onların ilmî ve tasavvufî yönlerini doğru değerlendiriyor muyuz? Yazıcızade Muhammed'in Muhammediye'sinden herkesin haberi varken, Ahmet Bîcan'ın Meġāribü’z-Zamân’ı niye bir kenarda kaldı?


Dr. M. Bilal Yamak, bunun gibi sorulara sırasıyla cevap vererek Muhammediyye'nin içeriğini şöyle açıkladı: Bu kitap, tasavvuf düşüncesinin temel kaynaklarından biri olan büyük düşünür İbnü’l-Arabî'nin "Fuṣûṣü’l-Hikem" adlı eserinin nazmen tercümesi sayılır.

Bir mucize ve bir keşif kitabı olan bu eserin halkça benimsenmesindeki asıl etken onun hikâye tarzında olması, kolay okunması ve herkesin kitapta kendini bulabilmesidir, diyebiliriz. Son olarak Muhammediyye'nin çeşitli şerhlerinden ve özelliklerinden bahseden Hocamız, artık Muhammediyye okuma geleneğinin gittikçe azaldığını dile getirdi.


Comentarios


Son Paylaşımlar
bottom of page