top of page

Prof. Dr. A. Halûk Dursun Anısına Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu (6-8 Aralık 2019)

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmalarının Türk kültürüne katkı sunduğu bu sempozyumda bir araya gelen bilim adamları iki gün boyunca gündüz bildiriler sundular, akşamları da Türk dünyası müzikleri eşliğinde yemeklerde bir araya gelip sohbet etme imkânı buldular…


Son Paylaşımlar
bottom of page