top of page

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ ve DİLİ SEMPOZYUMU (BALKANLAR)

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ ve DİLİ SEMPOZYUMU (BALKANLAR)


Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları (UKDA) tarafındanUluslararası Vizyon Üniversitesinin ev sahipliğinde 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Üsküp’te düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu İsviçre, Almanya, Kazakistan, Türkiye, KKTC, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk olmak üzere 8 farklı ülkeden katılım sağlayan değerli bilim adamlarının katkılarıyla gerçekleştirildi. SempozyumdaTürkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 102 bildiri sunuldu.

New Star Hotel’de gerçekleşen sempozyuma Türkiye’de olmaları dolayısıyla Sayın Büyükelçimizin yerine T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Gürkan Gezer, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Çiğdem Güllü, Üsküp TİKA Koordinatörü Aytekin Ayden, THP Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, TDP Genel Başkanı Beycan İlyas, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Furkan Kurt, Makedonya Maarif Vakfı Müdürü Mustafa Dillioğlu, Toplumların Kültürlerini Tanıtma ve Geliştirme İdaresi Müdürü Menfi İlyas ve çok sayıda misafir katıldı.

T.C. Kültür Bakanlığı Danışmanı ve Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fahri Temizyürek yaptığı açış konuşmasında Balkanların Türkçenin etkin olarak kullanıldığı kültür coğrafyamız olduğu için büyük bir önem arz ettiği ve bu öneme binaen Türk Dil Bayramının yıldönümünde Evlad-ı Fatihan şehriÜsküp’te böyle bir sempozyumun düzenlendiğini ifade ederek yüzden fazla bilim adamıyla Türk dili ve kültürünün geçmişi ve geleceği konusunda yapılan bu toplantının bilim dünyasına önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ise konuşmasında sempozyumun Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile bu coğrafyada yapılmasının son derece önemli olduğunu çünkü bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendilerine ve Makedonya’daki kurumlara gösterdiği ilgiyi açıkça ortaya koyduğunu belirterek Balkan Türklerinin kendi kurumlarına verilen bu desteğin artarak devam etmesi gerektiğini ve bundan sonra da her türlü kültürel faaliyette UKDA ile birlikte çalışacaklarını ifade etmiştir.

Üsküp TİKA Koordinatörü Aytekin Ayden yaptığı konuşmada TİKA olarak 2005 yılında Makedonya’da faaliyetlerine başladıklarını, 800’ün üzerinde proje ve etkinlik gerçekleştirdiklerini, sağlık, tarım ve restorasyon alanlarında gerçekleştirilen projelerin yanında kendilerince en önemli husus olarak gördükleri Türk dili ve kültürünün yaşatılması konusunda TİKA olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini,Kültür Bakanımızın da talimatları çerçevesinde bundan sonra da Türkoloji ve Türkçenin öğretimi konularında çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

T.C. Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Çiğdem Güllü de yaptığı konuşmada Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneğinin Balkanlarda Türkçenin yaygınlaştırılması konusunda başta TİKA olmak üzere devlet kurumlarımızın da desteğiyle geçmiş yıllardan bugüne yaptığı faaliyetlerin herkesin malumu olduğunu ve bugün açış konuşmaları gerçekleştirilen bu sempozyumun da Balkanlarda yapılan en geniş kapsamlı akademik toplantılardan biri olduğunu belirtti.

8 farklı ülkeden bilim adamlarının katıldığı ve 102 bildirinin sunulduğu Uluslararası Türk Kültürü ve Dili SempozyumuUluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları (UKDA), Uluslararası Vizyon Üniversitesi, TİKA, Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü, TÜRKSOY, Yeni Balkan Yayın Grubu, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Pegem Akademinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sempozyumda Yeni Balkan Yayın Grubuna ait Türkçe yayınlar sergilenmiştir.

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları (UKDA), bu uluslararası sempozyumla Türkiye ve kültür coğrafyamız olan Balkan ülkeleri arasındaki tarihî ve kültürel ilişkileri güçlendirme ve karşılıklı bilimsel çalışmaları geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu sebeple dil, edebiyat ve kültür alanlarını içine alan bu sempozyumda yerli ve yabancı bilim adamları bir araya getirilmiş ve yeni bilimsel bulgular bilim dünyasına sunulmuştur.

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu’nda;Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Çok Kültürlü Eğitim ve İki Dillilik, Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı, Balkanlarda Türk Kültürü ve Mirası, Türk Kültürü ve Tarihi, Türk ve Balkan Sanatları, Balkanlarda / Batı Trakya’da Türk Azınlığının Sorunları, Dil İlişkileri Bağlamında Türkçe, Kültürel Miras Aktarımı ve Türkçe gibi önemli konularda sunumlar yapılmıştır.

İki gün sabahtan akşama dek yoğun bir şekilde gerçekleştirilen oturumlarda birbirinden değerli bildiriler sunulmuş ve oturumların sonunda soru ve cevap faslından sonra bildiri sunanlara sertifikaları takdim edilmiştir. Sempozyum kapanış konuşmasını yapan Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Genel Sekreteri Dr. Erol Barın öncelikle Uluslararası Vizyon Üniversitesi olmak üzere bu bilimsel toplantıya katkıda bulunan gerek Makedonya gerekse Türk resmî kurumlarına, ayrıca Türkiye Üsküp Büyükelçisine yakın ilgilerinden dolayı teşekkür etmiş ve UKDA’nın kurulduğu günden itibaren uluslararası akademik faaliyetler gösteren bir sivil toplum örgütü olduğunu dile getirmiştir. Barın, bu tür bilimsel toplantıların Türk dili ve kültürünün korunması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunduğunu belirterek bir sonraki uluslararası toplantıyı da yine Türkçenin konuşulduğu önemli bir kültür şehrinde gerçekleştirmeyi arzuladıklarını dile getirmiştir.Barın, konuşmasının sonunda sempozyumun düzenlenmesi ile ilgili her aşamada katkıları olan Adıyaman Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Akkaya, Dr. Öğretim Üyesi Sunay Akkaya, Dr. Öğretim Üyesi Bekir Kayabaşı ile Araştırma Görevlisi Sedat Erol’a; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kana’ya; İstanbul Aydın Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Emrah Boylu’ya; Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Eyyüp Sallabaş, Öğretim Görevlileri Kürşat Yorgancı ve Özgün Harmankaya’ya ayrı ayrı teşekkür etti.

Üçüncü gün gerçekleştirilen Ohri gezisiyle Üsküp’te düzenlenen “Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu” programı sona ermiştir.
Son Paylaşımlar
bottom of page