I. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE DİLİ SEMPOZYUMU (BALKANLAR)

I. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE DİLİ SEMPOZYUMU (BALKANLAR)

( www.ukdasempozyum.com )

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği (UKDA) olarak Vizyon Üniversitesinin ev sahipliğinde 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Üsküp’te düzenlenecek olan Uluslararası Türk Kültürü Dili ve Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız

Özelde Üsküp genelde Balkanlar Türk kültür ve edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Türk kimliğinin ve kültürünün oluşumunda Balkanlarda geçen siyasi ve fikir hareketlerinin rolü büyüktür. Anadolu’daki Türk kültürünün ve kimliğinin oturmasında Balkanlardaki kıvılcımların hatırı sayılır bir etkisi olmuştur.

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği (UKDA), bu sempozyumla Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki tarihi ve kültürel ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı bilimsel çalışmaların geliştirilmek istemiştir. Bu nedenle dil, edebiyat ve kültürel alanları içine alan sempozyumla yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirilerek yeni bilimsel bulguların bilim dünyasına sunulması amaçlanmıştır.

Kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında; bildirilerin tam metinleri ise International Journal of Language Academy (IJLA, www.ijla.net)’de ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri (proceeding) elektronik/basılı kitap olarak da yayınlanacaktır.

Uluslararası Kültür ve Dil Sempozyumu’nun tebliğ konuları ise şöyledir:

 • Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı

 • Balkanlarda Türk Kültürü ve Mirası

 • Türkçenin Balkan Dillerine, Balkan Dillerinin Türkçeye Tesiri

 • Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimi

 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

 • Dil Bilimi

 • Çok Kültürlü Eğitim ve İki Dillilik

 • Türk Kültürü ve Tarihi

 • Ortak Yaşama Kültürü

 • Balkan Ülkelerinde Eğitim

 • Etno Pedagoji

 • Balkanlarda Türk Eğitim Tarihi: Kurumlar, Kişiler, Fikirler

 • Batı Trakya Türkleri

 • Türk ve Balkan Sanatları (resim, müzik, heykel, vs.)

 • Balkanlarda / Batı Trakya’da Türk azınlığının sorunları

 • Balkanlarda Basın-Yayın ve Türkçe

 • Dil İlişkileri Bağlamında Türkçe

 • Balkanlarda Dil Politikaları

 • Dünyada Türkoloji Merkezleri ve Çalışmaları

 • Kültürel Diplomasi ve Türkçe

 • Kültürel Miras Aktarımı ve Türkçe


Son Paylaşımlar

© 2023 by UKDA

İletişim

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:108/13 Maltepe

Çankaya-Ankara

Tel: 0312 807 22 08

Mail:info@ukda.org.tr

Aidat ve Bağış 

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği

Kuveyt Türk Bankası

IBAN:TR82 0020 5000 0946 5341 5000 01