top of page

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEMİNER PROGRAMI DUYURUSU

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEMİNER PROGRAMI DUYURUSU

Yoğun başvuru sebebiyle ikiye ayırdığımız yabancı dil olarak Türkçe öğretimi seminer gruplarının dersleri iki haftada bir GMK Bulvarı 108/13 Maltepe-ANKARA adresindeki UKDA seminer salonunda cumartesi günleri saat 14.00’te başlayacak şekilde planlanmıştır.

Birinci grup 07 Nisan 2018; ikinci grup 14 Nisan 2018 tarihinde seminerlere başlayacaktır.Seminer tarihleri ve isim listesi aşağıda yer almaktadır.

Not: 07 Nisan-29 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak bu eğitim seminerlerinin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEMİNER KONULARI

 1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin İncelikleri

 2. Hedef Kitlelere Göre Öğretim Programı Geliştirme

 3. Yetişkin Mültecilere Türkçe Öğretimi

 4. Çocuklara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

 5. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sınıf İçi Uygulamalar

 6. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kelime Öğretme Teknikleri

 7. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dört Temel Beceri

 8. Türkçenin Yapısal Özellikleri ve Dil Bilgisi Öğretimi

 9. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Edebî Ürünlerden Yararlanma

 10. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kısa Filmler ve Şarkıların Kullanımı

 11. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı ve Uzaktan Öğretim

 12. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme


Son Paylaşımlar
bottom of page