top of page

UKDA GÖNÜL SOHBETLERİ 4

Konuşmacı: Gürcan DAĞDAŞ
Tarih: 12 Ocak 2018
Saat: 19.30
Yer: Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Seminer Salonu
GMK Bulvarı 108/13 Maltepe-ANKARA

bottom of page